This is a free Purot.net wiki
  • View:

Median tekstilajeja

Seuraavissa luvuissa tutustutaan median tekstilajeihin ravintola-alan näkökulmasta ja kirjoitetaan myös omia tekstejä.

Osa tehtävistä sisältää fiktion kirjoittamista, eli pääset käyttämään mielikuvitusta!

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.