This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mainos

Mainosten tarkastelua

Mainoksia voi tarkastella esim. seuraavasti:

  • Mitä mainoksessa myydään?
  • Miten mainoksessa käytetään kuvaa vaikutuskeinona?
  • Miten mainoksessa käytetään tekstiä vaikutuskeinona?
  • Vetoaako mainos tunteisiin vai järkeen jne.?

Kuvahaun tulos haulle aura mainos

Mainostehtäviä

1. Esittele hyvä mainos, huono mainos ja antimainos.

2. Tee oma mainos.

3. Tee mainoksesta tarina: esim. mitä tapahtui ennen kuvan tilannetta tai sen jälkeen.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Muista kommentoida muiden tekstejä!
mervikuismanen   (06.04.2017 09:12)