This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kurssin esittely

Tässä ÄI3-kurssiin liittyvässä wikissä kirjoitatte erilaisia mediatekstejä sekä yksilöinä että ryhmissä. 

Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen kehittää 

- oikeinkirjoitustaitoja 

- asiatyylin käyttämistä

- medialukutaitoa

lähdetietojen hyödyntämistä ja merkitsemistä. 

Tekstejä havainnollistetaan kuvien ja videoiden avulla. 

Lisäksi wikissä on hyvä harjoitella palautteen antamista ja vuoropuhelua. 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Käytä kommenteissakin työelämään sopivaa asiatyyliä!

Kommentissa voi kannustaa, antaa ideoita ja tehdä tarkentavia kysymyksiä.
mervikuismanen   (07.02.2017 14:20)